для дітей з порушеннями зору

30 листопада 2020 року відбулася чергова педагогічна рада ЗДО №23 м. Чернігова з теми “Формування емоційно-значимої поведінки дітей у природничому оточенні”

На педагогічній раді були висвітлені наступні питання:

1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради (виступ завідувачки Мелашич Н.К.)

 1. Формування екологічної компетентності дошкільників (інтелектуальна схема). (вихователь-методист Акименко А.П.)
 2. Виховання естетичних почуттів та формування природоохоронних навичок через організацію тематичних занять та ігор. (практичний-психолог Кирієнко Т.В.)
 3. Захист дитячих дослідницьких проектів: «Світ навколо мене і я його частинка» (вихователі груп)
 4. Презентація плакатів «Природа в небезпеці». (вихователі груп)
На допомогу вихователям була розроблена памятка з питання формування у дітей екологічної свідомості та  природодоцільної поведінки в природі:

 І. Створення умов , розвивального середовища, сприятливого для творчого самовираження дитини:  – Куточки природи в кожній віковій групі  та їх програмова відповідність;

– Дослідницькі центри,лабораторії;

– Зимовий сад , город на вікні;

– Ділянка для прогулянок;

– Ділянка городу в дитячому садку.

ІІ. Форми роботи з дітьми:

 • організовані форми роботи з дітьми – заняття, екскурсії;
 • Спостереження в природі, екологічні стежини;
 • Дослідницько-пошукова діяльність,
 • Праця в природі.
 • Дидактичні ігри природознавчого змісту.
 • Різноманітні сучасні екологічні технології : технології експериментально-дослідницької діяльності, проектна технологія, інтегровані технології: авторської казки, пейзажного живопису, театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей.

Сучасні методи формування екологічних уявлень :   формування  мисле образів( система уявлень на основі наукової інформації),  екологічної лабіалізації( створення умисного психологічного дискомфорту),  екологічних асоціацій (асоціативні зв’язки),  художньої репрезентації  художніх об¢єктів ( природа засобами мистецтва),  екологічної емпатії  (милування природою, активізація дитячої     творчості) , екологічної рефлексії ( аналіз поведінки людини з точки зору природи),  ігровий метод ( правила взаємодії з природою).

ІІІ. Рівень сформованості у дітей навичок  природодоцільної поведінки в природі.    Діти:

–   помічають красу природи, стали чуйними, щедрими у відношенні до живої і неживої               природи, відбувається формування любові до природи,почуття, співпереживання, набувається соціальний досвід.

– набули практичних навичок і вмінь щодо покращення природного довкілля,

– мають бажання та готовність включатися у практичну діяльність зі створення та збереження умов, необхідних для життєдіяльності рослин і тварин;

– Прагнуть  дотримуватись правил природокористування.

ІV. Форми  роботи з батьками  по  формування у дітей  природодоцільної поведінки в природному довкіллі:

 • Різні форми виховної діяльності природоохоронного характеру в умовах ЗДО ( акції,  разом з батьками, природоохоронні заходи).

 

 

Залишити відповідь