для дітей з порушеннями зору

Заїкання — це порушення темпу, ритму та плавності усного мовлення, зумовлене судомним станом м’язів артикуляційного апарату (Л. Білякова).

Фото Логопедичний центр "Розмовляйко".

Симптоматика заїкання: 
-мимовільне переривання мовлення;
-вимова слів по складах чи звуках;
– багаторазове повторення слів або частин слів.

Судоми м’язів мовленнєвого апарату мають різну локалізацію, тип і ступінь виразності.

Виділяють два основних типи мовленнєвих судом: тонічні та клонічні:

Тонічні мовленнєві судоми — це складні тривалі спазми, які заважають вимовити слово та виявляються у вигляді тривалої паузи в мовленні або у вигляді напруженої, протяжної вокалізації (к—к— корова).

Клонічні мовленнєві судоми — характеризуються мимовільним багаторазовим ритмічним скороченням м’язів мовленнєвого апарату, дитина повторює окремі звуки або склади (кі—кі — кіт).

Локалізація судом:

– дихального апарату (інспіраторні, експіраторні);
– голосового апарату(зімкнена, вокальна, поштовхоподібний спазм).
– судоми артикуляційного апарату( лицеві, язикові, судоми м’якого піднебіння).

Плавність та легкість мовлення це наша з вами особливість, ми без проблем переходимо від одного речення до іншого, без великих пауз та зупинок.
Плавність мовлення безпосередньо пов’язана з ритмом. А ритм-це рівномірне чергування одиниць чого-небудь (наприклад, вірші). Повсякденне наше мовлення аритмічне, плавність мовлення залежить від правильної розстановки пауз.

При формування мовлення дитини відбуваються два етапи:
-спершу дитина освоює усі базові ритми: смоктання, гуління, лепет, повзання, ходіння, вимову простих слів( всіма цими процесами керує підкірка і права півкуля головного мозку);
-наступний етап, коли мислення дитини готове перейти до розгорнутої фрази, в дію повинно включитися ЛІВА півкуля.

УВАГА! 
Якщо міжпівкульова взаємодія порушена тоді виникають спазми!!
Якщо не відбувається взаємодія двох півкуль, неправильна передача ритмів від правої до лівої півкулі.

Заїкання виникає тому, що порушене збудження м’язів мовленнєвого апарату! До переферичного артикуляційного апарату з ЦНС мають надходити одночасно однакові сигнали.

Види заїкання:
Неврозоподібна форма заїкання
✔️Якщо порушена підкірково-міжкульова взаємодія -функціональне заїкання;
✔️Якщо порушені ритми правої півкулі то виникає мовленнєва диспросодія(короткі слова) або повтори слів(батаризм);
✔️Якщо є груба несформованість підкіркових ритмів, то виникає підкіркова мовленнєва дисритмія.

Невротична форма заїкання
Виникає гостро у віці від 2 до 6 років, коли фразове мовлення вже сформоване. Переважає психогенний початок мовленнєвого порушення (стрес).
Поширені причини виникненн невротичної форми( пережитий стрес у лікаря, переляк від собаки, стресові випадки у садочку, сімейні конфлікти ітд)

Що робити?
-звернутись на консультацію до невропатолога;
-зробити еег та виміряти внутрішньочерепний тиск;
-доплер шиї судин;
-консультація психолога та логопеда (для визначення форми та проведення корекції).

Важливо! Своєчасно звернутись до спеціалістів, адже дуже важливо на ранніх стадіях виявити причину та провести правильну корекцію.

Залишити відповідь